یکی از مطالبات به حق جامعه پزشکی واقعی شدن تعرفه هاست

اعلام قیمت تمام شده ی خدمات،صرفنظر از اجرایی شدن ان یکی از خواسته های جامعه ی پزشکی است و تا این مهم محقق نشود افزایش چند درصد به تعرفه ،کمکی به بهبود وضع موجود نخواهد کرد.

نوشین زنده بان عضو شورای عالی نظام پزشکی:
🔹در تعیین تعرفه نقش سازمان نظام پزشکی کاملا کلیدی است که مقفول مانده ،تعرفه ی غیر واقعی قابل اجرا نخواهد بود.
🔹یکی از عوامل تعیین تعرفه محاسبه ی قیمت واقعی خدمات (اجاره مطب،حقوق و مزایای منشی، استهلاک دستگاه ،پسماند،هزینه ی انرژی،مالیات و بیمه ی مسیولیت و…)،با در نظر گرفتن تورم ،محاسبه و اعلام شود.
🔹افزایش ۷تا۱۰درصدی تعرفه به هیچ عنوان پاسخگوی اداره مطب و امرار معاش و هزینه همکاران در بخش خصوصی نخواهد بود.بنابراین افزایش حداقل ۵۰درصدی تعرفه ها برای سال ۱۴۰۱کف افزایش پیشنهادی است.
🔹وی در خصوص تعرفه خدمات گروه مامایی بیان کرد:طبق مصوبه ی سال ۸۴شورای عالی نظام پزشکی ،ویزیت کارشناسان ۷۵درصد تعرفه پزشکان عمومی،،کارشناسان ارشد ۸۵درصدو دکترای مامایی برابر تعرفه پزشکان عمومی تعیین شده بود که ضروری است مجددا لحاظ و اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.