مجوز تبلیغات

بر اساس (موضوع ماده ۶ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳/۱/۲۵)  با موضوع تبلیغ امور پزشکی،  کلیه صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات پزشکی پس از اخذ پروانه‌های لازم، برای تبلیغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.

هم اکنون سازمان نظام پزشکی با برنامه ریزی و سازه کارهای لازم نسبت به صدور مجوز تبلیغات اقدام می نماید. متقاضی مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی پس ازطی مراحل قانونی و ارایه مدارک کد انحصاری سازمان را برای درج در تبلیغ خود دریافت می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تبلیغات:

۱- اصل و تصویر پروانه مطب/دفتر کار با تاریخ معتبر
۲- اصل و تصویر گواهینامه های شرکت در برنامه های علمی و یا دوره های تکمیلی ویژه
۳- عین نمونه آگهی بصورت تایپ شده و یا چاپ شده دقیقاً همانند نمونه ای که قرار است منتشر شود
۴- درخواست کتبی روی سرنسخه متقاضی ممهور به مهر نظام پزشکی به علاوه ذکر نام نشریات مورد نظر جهت چاپ آگهی (حداکثر سه نشریه) و نشانی نصب تابلوی تبلیغات محیطی
۵- تسویه حساب سازمان
۶- اصل و تصویر حکم هیات علمی ویژه متقاضیان درج عنوان هیات علمی در آگهی
۷- فیش یا رسید واریزی تعرفه های مصوب اخذ تبلیغات

دانلود ضوابط تبلیغات محیطی

دانلود ضوابط عمومی تبلیغات

دانلود محل و محدوده جغرافیایی آگهی ها

 

لطفا برای آگاهی بیشتر از شرایط اخذ مجوز تبلیغات از نظام پزشکی شهرستان رشت با شماره تلفن: ۳۳۴۶۱۷۲۰ در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

 

برای اعتبارسنجی تبلیغات داری مجوز به نشانی  http://supervision-md.ir/ سایت سامانه سامان‌ دهی تبلیغات پزشکی شهرستان رشت – معاونت فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کلانشهر رشت مراجعه بفرمایید.