دادسرای انتظامی

مراحل ثبت شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی رشت

۱- تکمیل فرم شکایت به شکل حضوری

۲- الصاق مدارک بالینی به شکل حضوری برای تشکیل پرونده

۳- تصویر شناسنامه و کارت ملی شاکی و بیمار

(مسوول دادسرای انتظامی نظام پزشکی رشت: محمد رضا ذهنی تلفن: ۳۳۴۶۱۷۱۸-۰۱۳ )

شاکی محترم برای صرفه جویی در وقت، لطفا با تکمیل فرم زیر به واحد دادستانی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت واقع در ، رشت، میدان انتظام، ابتدای بلوار شیون فومنی، خیابان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت، طبقه اول حضورا مراجعه بفرمایید.