صدور پروانه

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

لطفا برای صدور پروانه مطب، به نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

http://parvaneh.irimc.org