صدور کارت عضویت

عضو محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

با توجه به الزام تعویض کارت عضویت قدیمی و فاقد تاریخ اعتبار ، جهت تمدید و دریافت پروانه مطب خواهشمند است، حداکثر یک ماه پیش از انقضای اعتبار پروانه ،با مدراک زیر به واحد ثبت نام و صدور کارت سازمان ، مراجعه حضوری نمایید. فرم در ادامه مطلب.


مـدارک تـعـویـض کـارت
۱-     اصل کارت عضويت نظام پزشکی یا درخواست مفقودی آن
۲-    عکس رنگی ۴*۳ (۱ قطعه و حتما جدید)
۳-    اصل شناسنامه
۴-    اصل  کارت ملی
۵- پرداخت حق عضویت معوقه لغایت پایان سال ۱۴۰۰
۶-    اصل پروانه دائم و مدرک تخصصي
۷-  تکمیل کامل فرم مشخصات فردی،تحصیلی وحرفه ای باخودکارمشکی
۷- واریز مبلغ /۱۰۰/۰۰۰ریال پرداخت حضوري در سازمان نظام پزشکی رشت (حضوري و فقط از طريق کارت)
۸- بعد از تحويل مدارک (يک روز کاري) با مراجعه به سايت سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و تکميل درخواست (کارت هوشمند) و پرداخت آن لاين مبلغ اعلام شده در سايت.

 دانلود فرم