اطلاعیه ۳۲ واکسیناسیون دوز بوستر اعضای محترم سازمان نظام پزشکی

عضو محترم سازمان نظام پزشکی جهت برنامه ریزی دوز بوستر خواهشمند است اطلاعات زیر تکمیل نمایید:

(جهت اطلاع از تاریخ واکسیناسیون خود می‌توانید به سایت https://vcr.salamat.gov.ir/fa مراجعه فرمایید.)

  نام:


  نام خانوادگی:


  شماره نظام پزشکی:

  گروه پزشکی:

  لطفا نوع واکسنی که تزریق کرده‌اید را مشخص فرمایید:

  تاریخ دریافت دوز اول:

  تاریخ دریافت دوز دوم:


  مهم: لطفا همه ی اعداد این فرم را با حروف انگلیسی وارد نمایید.

  شماره موبایل:

  کدملی:


  اینجانب عضو سازمان نظام پزشکی و متقاضی دریافت دوز بوستر واکسن می باشم.