حفاظت شده: اطلاعیه ۲۶ (قابل توجه پرسنل محترم داروخانه که دوز اول واکسن کرونای خود را از طریق سازمان نظام پزشکی رشت دریافت کرده اند.)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: