فرم اظهارنامه الکترونیک اعلام مشخصات خانواده‌ی محترم اعضای سازمان نظام پزشکی کلانشهر رشت

به اطلاع می‌رساند با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده واکسیناسیون خانواده ی محترم اعضای سازمان نظام پزشکی کلانشهر رشت با اولویت همسر و فرزندان
از تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ آغاز می‌شود. (در صورت تامین واکسن از سوی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان)

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی کلانشهر رشت می‌توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال اطلاعات نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمایند:  

فرم اظهارنامه الکترونیک اعلام مشخصات خانواده‌ی محترم اعضای سازمان نظام پزشکی کلانشهر رشت:

شایان ذکر است مهلت ثبت نام در این فرم به پایان رسیده است؛ اگر تا ۷ شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اید؛ در اولویت دوم اقدام واکسیناسیون خانواده می باشید.

 

زمان ثبت نام به پایان رسیده است.