سازمان نظام پزشکی رشت طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی گیلان با توجه به عدم وجود کلینیکهای دندانپزشکی مناسب دانشگاهی آموزشی و کمبود کلینیکهای خصوصی دندانپزشکی خواستار مشخص نمودن راهکارهای مناسب و عملیاتی در خصوص فعالیت دندانپزشکی استان شد

معاونت محترم  درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با سلام احتراما  پیرو جلسه مشترک مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ این سازمان با آن معاونت محترم  در خصوص تعیین تکلیف فعالیت مطب های پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی، همانگونه که مستحضرید فعالیت دندانپزشکان  برای خدمات اورژانس مجاز اعلام شد ولی طی نامه شماره ۱۱۳۵/۱۷/۱۴۵/۳/پ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ اعلام گردید که فعالیت کلیه… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید