یادآوری مهم در خصوص پرداخت حق عضویت تا پایان اسفند ۹۹

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی رشت با توجه به اینکه مبنای محاسبه حق عضویت آخرین سال مالی می باشد؛ به اعضای محترمی که تاکنون موفق به پرداخت حق عضویت خود نشده اند اعلام می گردد جهت جلوگیری از محاسبه حق عضویت بر اساس سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۹۹ نسبت به پرداخت آن به یکی… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید

ثبت سریع شماره موبایل اعضای محترم سازمان نظام پزشکی رشت در سامانه اطلاع رسانی پیامک انبوه

عضو محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت لطفا برای ثبت سریع شماره موبایل خود در سامانه اطلاع رسانی پیامک انبوه سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت لطفا به سایت سازمان نظام پزشکی رشت به نشانی:

بیشتر بخوانید