برگزاری کنفرانس علمی یک روزه “ترومای مغز و ستون فقرات و اعصاب محیطی بالغین و اطفال”

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه از سوی مرکز تحقیقات تروما کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان “ترومای مغز و ستون فقرات و اعصاب محیطی بالغین و اطفال ” از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت برگزار می گردد. گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان،… مشاهده مطلب

Read more