اطلاعات در خصوص طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان و کاهش استفاده از دفاتردرمانی توسط سازمان بیمه سلامت

قابل توجه همکاران ارجمند سازمان نظام پزشکي سازمان بیمه سلامت در نظر دارد طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان و کاهش استفاده از دفاتردرمانی خود را در مراکز درمانی طرف قرارداد اجرا کند. در این طرح ، ابتداباید وارد سامانه شده و پس ازثبت کدملی بیمار ،مراحل استحقاق سنجی آغاز میگردد و در صورت وجود مواردی… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید