وصول مالیات از مطالبات وصول نشده بیمه ای (کارکرد) و اعمال روش تعهدی برای جامعه پزشکی فاقد مقبولیت و وجاهت قانونی است.

نامه دكتر انوش برزيگر، رئيس سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت و عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي كشور به مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان

بیشتر بخوانید