سایت سازمان

پایگاه الکترونیک سازمان نظام پزشکی رشت به نشانی http://rashtmc.ir در راستای اطلاع رسانی به اعضای خود راه اندازی شده است.

بخش فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی رشت در دور جدید فعالیت خود تلاش می کند، همگام با آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات نسبت به ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیک خود اقدام کند.

 

عضو محترم سازمان نظام پزشکی

شایان ذکر است سایت سازمان نظام پزشکی تبلیغات پزشکی مرتبط می پذیرید، بدین منظور می توانید از طریق تماس با ۳۳۴۶۱۷۲۰ – ۰۱۳ نسبت به این مهم اقدام فرمایید.

(مسوول سایت نظام پزشکی رشت؛ علیرضا طیاری۳۳۴۶۱۷۲۰ – ۰۱۳)