فرم اعلام ساعات و روزهای کاری مطب‌های فعال پزشکی و پیراپزشکی:

 

اطلاعیه

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی

در اجرای ماده ۶ دستورالعمل فعالیت مطب های پزشکی موضوع نامه شماره ۷۳۲/۴۰۰د مورخ ۲۰/۱/۹۹معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و پیروصورتجلسه مورخ ۳۰/۱/۹۹ موضوع  نامه شماره ۱۱۱۶/۱۷/۱۴۵/۳/پ مورخ ۱/۲/۹۹ ابلاغی معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، موارد ذیل به اطلاع همکاران محترم می رسد:

١- در صورت نیاز ضروری به حضور همراه حداکثر یک نفر همراه میتواند در مطب های عمومی و تخصصی حضور یابند.

۲– تعداد روزهای فعال مطب های پزشکان عمومی و تخصصی حداکثر ۴ روز در هفته باشد و اعضاي محترم موظف به اعلام ساعات کاری و روزهای فعالیت در طول هفته به سازمان نظام پزشکی از طريق تکميل و ارسال فرم الکترونيک مندرج در ذيل همين صفحه مي‌باشند. فعاليت موسسات پاراکيلينک (شامل آزمايشگاه و راديولوژي‌ و…) مطابق مندرجات پروانه موسسه و ملزم به فعاليت در تمام روزهاي هفته به غير از تعطيلات رسمي مي‌باشند.  شایان ذکر است فعالیت همکاران گروه های داخلی و فلوشیپ های مربوطه، عفونی، داخلی، زنان و مطب های پزشکان عمومی (که در بحران کرونا فعال بوده اند)، مشمول محدودیت زمانی نمی شوند.

 

۳- هیئت مدیره مجتمع های پزشکی به گونه ای مدیریت نمایند که ۵۰ درصد مطب ها در هر روز فعالیت داشته باشند و آمار فعالیت را تا پايان ماه جاري به سازمان نظام پزشکی ارسال نمایند.

۴- هیئت مدیره مجتمع های پزشکی در پایان روز موظفند اقدام لازم جهت ضدعفونی فضاهای مشاع (راهروها و راه پله ها و آسانسورها ) را فراهم آورند.

۵-  انجام اعمال زیبایی در مطب‌ها، کلينيک‌ها، بيمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود، بر اساس آخرین بخشنامه و دستورالعمل مورخ ۲۰/۱/۹۹ وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.

۶- جامعه پزشکی موظف است کلیه بیماران مشکوک به کرونا را بعد از معاینه و ویزیت و درمان اولیه در مطب، به مراکز بهداشتی درمانی منتخب که به پیوست اعلام می‌گردد، ارجاع دهند.

۷- تمام همکاراني که در گروه های پر خطر براي ابتلا به بيماري کرونا قرار دارند و از حضور در مطب معذور مي باشند، لازم است دلایل خود را مبنی بر تعطیلی مطب خود کتبا به معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند. (بديهي است تبعات انتظامي و حقوقي عدم اعلام کتبي تعطيلي مطب در صورت شکايت شخصي و نهاد هاي نظارتي، به عهده‌ي عضو محترم پزشک و پيراپزشک خواهد بود. )

۸- نوبت دهی بیماران در مطب ها و درمانگاه ها بر اساس زمان از قبل تعیین شده توسط منشی و یا سیستم های مکانیزه باشد بطوریکه کمترین تجمع بیماران در سالن انتظار صورت گرفته و فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی رعایت گردد.

 


 

عضو محترم پزشک و پیراپزشک سازمان نظام پزشکی
لطفا پس از مشاهده‌ی مفاد مصوبه‌ نحوه فعالیت مطب‌های پزشکی و پیراپزشکی نسبت تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام بفرمایید:

 

بند 2:
تعداد روزهای فعال مطب های پزشکان عمومی و تخصصی حداکثر ۴ روز در هفته مي‌باشد و اعضاي محترم موظف به اعلام ساعات کاری و روزهای فعالیت تا پايان ماه جاري به سازمان نظام پزشکی از طريق تکميل و ارسال فرم الکترونيک مندرج در ذيل همين صفحه مي‌باشند.

براي مطب‌هاي فعال:

بند 7:
تمام همکاراني که جز گروه های پر خطر براي ابتلا به بيماري کرونا قرار دارند و از حضور در مطب معذور مي باشند، لازم است دلایل خود را مبنی بر تعطیلی مطب خود کتبا به معاونت درمان و از طريق اين فرم به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند. (بديهي است تبعات انتظامي و حقوقي عدم اعلام کتبي تعطيلي مطب در صورت شکايت شخصي و نهاد هاي نظارتي به عهده‌ي عضو محترم پزشک و پيراپزشک خواهد بود. )

براي مطب‌هاي غير فعال:

مشاهده نسخه pdf ابلاغیه نحو فعالیت مطب‌های پزشکی و پیراپزشکی

مشاهده دستور العمل چگونگی فعالیت مطب‌ها در دوره‌ همه‌گیری کووید ۱۹

مشاهده دستور العمل انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری کووید

مشاهده فهرست مراکز منتخب سلامت