صدور کارت عضویت

عضو محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

با توجه به الزام تعویض کارت عضویت قدیمی و فاقد تاریخ اعتبار ، جهت تمدید و دریافت پروانه مطب خواهشمند است، حداکثر یک ماه پیش از انقضای اعتبار پروانه ،با مدراک زیر به واحد ثبت نام و صدور کارت سازمان ، مراجعه حضوری نمایید. فرم در ادامه مطلب.

خواهشمند است مدارک زیر به صورت اسکن شده روی لوح فشرده به مسوول صدور کارت سازمان نظام پزشکی ارایه شود.

خواهشمند است اصل کارت ملی، اصل شناسنامه، اصل پروانه، اصل مدارک علمی و یا اسکن با DPI 400 همراه متقاضیان محترم باشد. با تشکر مسوول صدور کارت نظام پزشکی

مـدارک تـعـویـض کـارت
۱-     اصل کارت نظام پزشکی یا درخواست مفقودی آن
۲-    عکس رنگی ۴*۳ (۲ قطعه)
۳-    اصل به همراه ۲ نسخه از تصویر تمام صفحات شناسنامه
۴-    اصل به همراه ۲ نسخه از تصویر کارت ملی
۵- تکمیل کامل فرم مشخصات فردی،تحصیلی وحرفه ای باخودکارمشکی
۶-    پرداخت حق عضویت معوقه لغایت پایان سال
۷-    اصل به همراه ۲ نسخه از تصویر پروانه دائم و مدرک تخصصی و فوق تخصصی و…در صورت نداشتن مدرک درخواست جهت استعلام تائیدیه تحصیلی ( دانشگاه ، رشته ، سال فارغ التحصیلی در درخواست نوشته شود)
۷- واریز مبلغ /۱۰۰/۰۰۰ریال پرداخت حضوري در سازمان نظام پزشکی رشت
۸- حواله مبلغ/۶۰۰/۰۰۰ریال پرداخت حضوري در سازمان نظام پزشکی رشت