صدور کارت عضویت

عضو محترم سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

با توجه به الزام تعویض کارت عضویت قدیمی و فاقد تاریخ اعتبار ، جهت تمدید و دریافت پروانه مطب خواهشمند است، حداکثر یک ماه پیش از انقضای اعتبار پروانه ،با مدراک زیر به واحد ثبت نام و صدور کارت سازمان ، مراجعه حضوری نمایید. فرم در ادامه مطلب.

خواهشمند است اصل کارت ملی، اصل شناسنامه، اصل پروانه، اصل مدارک علمی همراه متقاضیان محترم باشد. با تشکر مسوول صدور کارت نظام پزشکی

مـدارک تـعـویـض کـارت
۱-     اصل کارت عضويت نظام پزشکی یا درخواست مفقودی آن
۲-    عکس رنگی ۴*۳ (۱ قطعه)
۳-    اصل صفحات شناسنامه
۴-    اصل  کارت ملی
۵- پرداخت حق عضویت معوقه لغایت پایان سال ۱۳۹۸
۶-    اصل پروانه دائم و مدرک تخصصي
۷-  تکمیل کامل فرم مشخصات فردی،تحصیلی وحرفه ای باخودکارمشکی
۷- واریز مبلغ /۱۰۰/۰۰۰ریال پرداخت حضوري در سازمان نظام پزشکی رشت (حضوري و فقط از طريق کارت)
۸- بعد از تحويل مدارک (يک روز کاري) با مراجعه به سايت سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و تکميل درخواست امضاء الکترونيک و پرداخت آن لاين مبلغ اعلام شده در سايت.

 دانلود فرم