نامه دکتر انوش برزیگر عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید۱۹ نظام پزشکی های استان گیلان به ریاست کل نظام پزشکی کشور در خصوص تمدید زمان ثبت تقاضای واکسن کووید ۱۹

  به گزارش سایت نظام پزشکی رشت دکتر انوش برزیگر رییس شورای هماهنگی ورئیس ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید۱۹ نظام پزشکی های استان گیلان طی نامه یی به ریاست کل نظام پزشکی کشور تقاضای تمدید زمان ثبت واکسن کووید ۱۹ را مطرح نمودند: استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم نظام پزشکی … ادامه خواندن نامه دکتر انوش برزیگر عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید۱۹ نظام پزشکی های استان گیلان به ریاست کل نظام پزشکی کشور در خصوص تمدید زمان ثبت تقاضای واکسن کووید ۱۹