یلدا در شب یلدا رفت

علیرضا یلدا پزشک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی به دیار باقی شتافت. پیام هیات مدیره نظام پزشکی رشت: دردا که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را …!! که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید درگذشت استاد اندیشمند، دانشمند فرزانه و پدر علم عفونی ایران مرحوم دکتر علیرضا یلدا، که عمر پر برکت خود… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید