اطلاعات در خصوص طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان و کاهش استفاده از دفاتردرمانی توسط سازمان بیمه سلامت

قابل توجه همکاران ارجمند سازمان نظام پزشکي سازمان بیمه سلامت در نظر دارد طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان و کاهش استفاده از دفاتردرمانی خود را در مراکز درمانی طرف قرارداد اجرا کند. در این طرح ، ابتداباید وارد سامانه شده و پس ازثبت کدملی بیمار ،مراحل استحقاق سنجی آغاز میگردد و در صورت وجود مواردی… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید

سازمان نظام پزشکی رشت طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی گیلان با توجه به عدم وجود کلینیکهای دندانپزشکی مناسب دانشگاهی آموزشی و کمبود کلینیکهای خصوصی دندانپزشکی خواستار مشخص نمودن راهکارهای مناسب و عملیاتی در خصوص فعالیت دندانپزشکی استان شد

معاونت محترم  درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با سلام احتراما  پیرو جلسه مشترک مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ این سازمان با آن معاونت محترم  در خصوص تعیین تکلیف فعالیت مطب های پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی، همانگونه که مستحضرید فعالیت دندانپزشکان  برای خدمات اورژانس مجاز اعلام شد ولی طی نامه شماره ۱۱۳۵/۱۷/۱۴۵/۳/پ مورخ ۹۹/۰۲/۰۲ اعلام گردید که فعالیت کلیه… مشاهده مطلب

بیشتر بخوانید